Historia klubu

Spotkanie założycielskie Gminnego Klubu Sportowego w Brudzewie odbyło się 28.12.1995 roku, na którym obcene były następujące osoby:

 • Zbigniew Walkowski
 • Jan Szafrański
 • Głąbowski Mirosł‚aw
 • Grzegorzewski Aleksander
 • Wieczorek Sławomir
 • Dobroszewski Tadeusz
 • Ciemniewski Andrzej
 • Kaszyń„ski Piotr
 • Karwacki Andrzej
 • Szurgot Maciej
 • Kujawa Stanisław
 • Ciemniewski Jan
 • Karwacki Piotr
 • Kaszyń„ski Andrzej
 • Holwerg Jan
 • Tomasz Ciemniewski
 • Leszek Ciemniewski
 • Krzysztof Karwacki
 • Szurgot Józef
 • Skolimowski Piotr
 • Karwacki Paweł
 • Bogdan Rosicki
 • Roch Kiciński
 • Romuald Dobroszewski
 • Maciej Rosiak

dzie„ń później tj 29.12.1995 roku zebrał‚ się™ I Zarzą…d klubu wybierając swoje wł‚adze:

 • Prezes - Mirosław Głą…bowski
 • V-ce Prezes: Andrzej Ciemieniewski
 • Sekretarz: Maciej Rosiak
 • Skarbnik: Jóef Szurgot
 • Członkowie: Aleksander Grzegorzewski, Roch Kiciński, Jan Szafrański, Zbigniew Walkowski, Piotr Karwacki

Komisja Rewizyjna:

 • Kazimierz Świderski - przewodniczący
 • Paweł‚ Stroiwą…s - członek
 • Stanisł‚aw Kujawa - czł‚onek

Zarzą…d ten trwał‚ do 20.02.1998, kiedy to powoł‚ano nowe wł‚adze:

 • Prezes: Mirosław Głąbowski
 • V-ce Prezes: Andrzej Ciemieniewski
 • Sekretarz: Maciej Rosiak
 • Skarbnik: Andrzej Kaszyń„ski
 • Czł‚onkowie: Piotr Karwacki, Roch Kiciński, Waldemar Kuśmirek, Józef Szurgot, Piotr Kaszyński

Nastę™pnie Zarząd klubu został wybrany na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się™ 18.03.2000 roku:

 • Prezes: Piotr Kwieciń„ski
 • V-ce Prezes: Andrzej Ciemniewski
 • Sekretarz: Maciej Rosiak
 • Skarbnik: Andrzej Kaszyński
 • Czł‚onkowie: Roch Kiciński, Józef Szurgot, Piotr Karwacki, Piotr Skolimowski, Grzegorz Ratajczyk

Komisja Rewizyjna:

 • Paweł‚ Stroiwąs - przewodniczą…cy
 • Stanisł‚aw Kujawa - członek
 • Kazimierz Świderski - członek

Nowy Statut ze zmianą dotyczą…cą… nazwy GKS "Kasztelania" Brudzew ustanowiono na IV Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się™ 22.03.2004 roku, gdzie wybrano nowe władze:

 • Prezes: Piotr Kwieciński
 • V-ce Prezes: Andrzej Ciemniewski
 • Sekretarz: Maciej Rosiak
 • Skarbnik: Andrzej Kaszyński
 • Członkowie: Tomasz Kiciński, Józef Szurgot, Piotr Karwacki, Piotr Skolimowski, Grzegorz Ratajczyk

Komisja Rewizyjna:

 • Paweł‚ Stroiwąs - przewodniczą…cy
 • Stanisł‚aw Kujawa - członek
 • Kazimierz Świderski - członek


30. kolejka klasy okręgowej

Orchowo, 14.06.2014, 16:00

0:4

 • KRUSZGEO
 • GHP "DUBLET Bis"
 • Piotr Kwieciński
 • Krzysztof Walkowski
 • Waldemar Jankowiak
 • Fundacja Studencka "Młodzi-Młodym"
 • Piekarnia "A. Ciemniewski" Brudzew
 • PPHU "Jan-Pol"
 • Jacek Wzorek
 • Pizzeria Da Massimo


Lp. Klub Pkt.
1. Polonus Kazimierz Biskupi
15
2. Wilki Wilczyn
13
3. Płomień Nekla
13
4. Olimpia Koło
12
5. Kasztelania Brudzew
12
6. Czarni Ostrowite
11
7. GKS Sompolno
10
8. Warta Eremita Dobrów
8
9. Tulisia Tuliszków
8
10. Orzeł Grzegorzew
7
11. Polonia Golina
6
12. Zjednoczeni Rychwał
6
13. Błękitni Mąkolno
4
14. Strażak Licheń Stary
4
15. Polanin Strzałkowo
3
16. Sparta Sklejka Orzechowo
1

Polonia Golina 1-1 Warta - Eremita Dobrów
Polanin Strzałkowo 0-4 Kasztelania Brudzew
Polonus Kazimierz Biskupi 5-2 Płomień Nekla
Tulisia Tuliszków 5-0 Zjednoczeni Rychwał
Czarni Ostrowite 0-0 Wilki Wilczyn
GKS Sompolno 7-1 Sparta Sklejka Orzechowo
Strażak Licheń Stary 1-6 Olimpia Koło
Orzeł Grzegorzew 1-2 Błękitni Mąkolno

http://www.kasztelania.brudzew.pl/uploads/images/Sezon%202012/2013/logo-jarder-400x160.png

Mecze na żywo

Wyniki na żywo

Statystyki zbiorcze na stronę
ZKS Zagórów - Płomień Nekla
Polanin Strzałkowo - Polonus Kazimierz Biskupi
Polonia Golina - Górnik Kłodawa
Błękitni Mąkolno - Wicher Dobra
Kasztelania Brudzew - Warta Krzymów
Strażak Licheń Stary - GKS Sompolno
Sparta Sklejka Orzechowo - Orzeł Grzegorzew
Wilki Wilczyn - Warta - Eremita Dobrów
Szukaj